TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE


Rekisterinpitäjä
----------------

ELOSOL
yt: 2844857-9
/ Teuvo Eloranta
Niemenkuja 8 A
39160 Julkujärvi
puh. 0451330610
e-mail: info<at>elosol.fi


Rekisterin nimi
---------------

ELOSOLin tuottama muncv.fi sivuston asiakasrekisteri.


Rekisterin käyttötarkoitus
--------------------------

ELOSOL kerää muncv.fi-sivuston asiakkaiden antamia henkilötietoja asiakasrekisteriin. 
Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään ELOSOL noudattaa henkilötietolakia, 
lakia yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta sekä muuta 
tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää  tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja voidaan tarvittaessa käyttää ELOSOLin ja asiakkaan väliseen 
asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon. Tietoja ei käytetä mihinkään muuhun 
tarkoitukseen, kuin mihin ne on kerätty.


Rekisterin tietosisältö
-----------------------

Etunimi
Sukunimi
Sähköpostiosoite
CV:n web-osoite


Säännönmukaiset tietolähteet
----------------------------

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään 
tämän lähettämänä.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle
------------------------------------------------------------------------------------------

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, poislukien Suomen poliisi, jos Suomen poliisin 
viranomaistoimet näin edellyttävät. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Tietosuoja/yksityisyys
----------------------

Huomioitavaa on, että helppo lyhytosoite, esim. "muncv.fi/etunimi" tai "muncv.fi/lempinimi" 
ovat helposti kenen tahansa arvattavissa, joten tällaista ei-julkista (ei listattu osoitteessa: 
muncv.fi/lista.htm) lyhytosoitetta voi käytännössä pitää täysin 
suojaamattomana, jonka kuka vain voi saada selville.


Rekisterin suojauksen periaatteet
---------------------------------

Rekisteri on sähköinen. Rekisteriin on käyttöoikeus vain ELOSOLilla. 
Käyttäjän tunnistus tehdään käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. 
Internetissä sijaitsevat tiedot on suojattu joko SLA- tai SSL-salauksella, 
kaksivaiheisella tunnistautumisella, sekä palomuurilla.


Tietojen säilytysaika
---------------------

Henkilötietoja säilytetään yhtä kauan kuin asiakassuhde säilyy.


Tietojen poistaminen
--------------------

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.


Tarkastusoikeus
---------------

Kirjalliset tarkastuspyynnöt lähetetään rekisterinpitäjän yo. osoitteeseen
joko sähköpostilla, tai perinteisellä postilla. Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake
 löytyy Tietosuojavaltuutetun sivuilta www.tietosuoja.fi